www.sv.se www.hammarstrand.nu www.3sam.eu enrd.ec.europa.eu www.worldradioragunda.com

Strömsundsgruppen

Ett av målen med WRR projekt är att påbörja ett samarbete med Strömsunds kommun. Då vår budget är begränsad, finns inget utrymme att anställa en lärare på plats eller erbjuda teknik för våra volontärer i Strömsund. Däremot finns utbildningsfilmer tillgängliga på vimeo för de som engagerar sig. Är du nyfiken att veta mer, vänligen kontakta

Program