www.sv.se www.hammarstrand.nu www.3sam.eu enrd.ec.europa.eu www.worldradioragunda.com

Novella

Det här är ett program som fortfarande är under upparbetning. Tanken är att små historier från personer i östjämtland kommer att läsas upp. De ska inte vara mer än en A4 sida och vi reserverar oss för urval. Vill du ha något uppläst eller själv komma till studion och lästa upp vad du skrivit, skicka in din text till


worldradioragunda@gmail.com

Vi välkomnar både anonyma och publika textskrivare, med restriktion över sållning av ansvarig utgivare. Du ansvarar själv för det du skrivit och vi kommer sprida ditt bidrag på våra sociala forum.