www.sv.se www.hammarstrand.nu www.3sam.eu enrd.ec.europa.eu www.worldradioragunda.com

Nyhetsgruppen

Det här programmet görs till största delen av våra internationella reportrar som behärskar flera språk. De flesta är flytande på engelska och förbättrar svenskan för varje vecka. Modersmålen är arabiska, dari, amaringa och tigre.

Målet med Nyhetsgruppen är att varje vecka sammanställa kommuninformation och lokalnyheter på olika språk. Men i väntan på fler volontärer som kan hjälpa till med svenska/engelska, översättningar samt redigering av program - är vi nöjda med varje lokalreportage som blir publicerat. Vi har också inlett ett samarbete med reporter i Strömsunds kommun. Gruppen tränas och utvecklas ständigt. Ofta har programmen inslag av de olika modersmålen.

Program

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>