www.sv.se www.hammarstrand.nu www.3sam.eu enrd.ec.europa.eu www.worldradioragunda.com

Bygdeprofilen

I bygdeprofilen träffar vi olika personligheter från östjämtland. Det kan handla om brevbärare, museiägare, hobbysläktforskare, trädgårdsentusiaster - alla med passion för något särskilt. Ofta vägleds dessa samtal med den erfarna lokaljournalisten Kalle Berglund. Lämna gärna tips eller idéer, email

worldradioragunda@gmail.com

Program

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>