www.sv.se www.hammarstrand.nu www.3sam.eu enrd.ec.europa.eu www.worldradioragunda.com
.
Vips

Tjockpannkaka eller kolbulle? Olika recept på vad vi gör ovan öppen eld.

Gå till program
Strålkastarn

Strålkastarn Journalist på bygden from World Radio Ragunda on Vimeo.

Gå till program
Mål i mun
Om program
Novella
Om program
Välkommen till World Radio Ragunda!

Vi är ett positivt gäng med framåtanda i Ragunda Kommun som genom Studieförbundet Vuxenskolan Jämtland arbetar för att driva en podcast och så småningom en webbradio med musik. Vi har sedan december 2016 lagt upp ett program varje fredag efter kl.15 på Vimeo och Soundcloud som möjliggör publicering av bildspel och ljudfiler. Vi är finansierade av Leader/3Sam i Ragunda/Strömsund. Mycket drivs vi av ideella krafter, som seniorer och asylsökande/nyanlända.....

'SV' Studieförbundet
Vuxenskolan

SVs, uppdrag är att ge människor redskap att upptäcka sina egna möjligheter och få kraft och motivation att utvecklas i samspel med andra. Folkbildningen stärker oss som människor och utvecklar vår demokratiska syn. I takt med att världen förändras och människans behov av att öka sina kunskaper växer, förstärks folkbildningens uppdrag. Det livslånga lärandet blir allt viktigare för varje människas utveckling och i detta ligger nya och spännande utmaningar för SV. För SV är hållbar utveckling samspelet mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Ökad kunskap, bildning och engagemang samt lokal förankring är grundstenar i bygget av ett hållbart samhälle. För att fullgöra vår uppgift att vara ifrågasättande och agerande måste folkbildningen stå fri i förhållande till stat och kommun när det gäller mål och arbetssätt.” - Idéprogrammet

Kullsta Gamla Skola

Ekonomisk Förening
Huserar radion med lokaler för studiosamtal,
inspelning och redigeringav program.
Föreningen är positiv till lokala
initativ. För mer information
Kontakt genom; yvonne@hammarstrand.nu

LEADER3SAM


Målet med Leader är att med ökad kunskap och ökade färdigheter, uppmuntra nytänkande och samarbeten i syfte att tillsammans lösa de lokala utvecklingsbehoven. Tre övergripande mål har identifierats.
• Ett ökat engagemang har skapat ett gynnsammare socialt och mångkulturellt klimat och en positiv samhällsutveckling.

• En jämställd och breddad arbetsmarknad har utvecklats med ökad inflyttning som följd och förutsättningar har skapats för ett hållbart och konkurrenskraftigt företagande.

• En ökad sysselsättning inom besöksnäringen har möjliggjorts genom synliggörande och hållbart nyttjande av våra unika natur- och kulturvärden.

Team WRR

« »